logo

Obraz może zawierać: 1 osoba

O OLSZTYŃSKIM TOWARZYSTWIE MUZYCZNYM

Członkowie Olsztyńskiego Chóru Kameralnego Collegium Musicum założyli Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne, którego celem jest między innymi organizacyjne wsparcie działalności zespołu. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Olsztynie w dniu 11 grudnia 2003 r. i posiada osobowość prawną (KRS SR Olsztyn 0000182743).

Podstawowe zadania Stowarzyszenia, to:

 • popularyzacja różnych gatunków muzyki a szczególności śpiewu chóralnego
 • pielęgnowanie tradycji muzycznych Warmii i Mazur
 • upowszechnianie dorobku artystycznego zespołów muzycznych działających na terenie Warmii i Mazur
 • współdziałanie z władzami, instytucjami i organizacjami w rozwijaniu edukacji kulturalnej

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez, między innymi:

 • organizowanie publicznych imprez artystycznych
 • roztaczanie opieki nad osobami uzdolnionymi muzycznie
 • organizowanie warsztatów i szkoleń dla muzyków i dyrygentów.

Źródłami majątku Stowarzyszenia są głównie składki członkowskie, darowizny i dotacje.

Nasz adres:
Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne
10-117 Olsztyn, ul. 1-go Maja 5
tel. 601 674 965, 514 539 160

NIP 7393397221       REGON 519 595 684

Wpłat można dokonywać na konto Olsztyńskiego Towarzystwa Muzycznego:
Bank PKO BP SA O/Olsztyn 92 1440 1228 0000 0000 0536 4687

Za każdą złotówkę wpłaconą na konto Towarzystwa z góry dziękujemy!

Obraz może zawierać: 1 osoba

O OLSZTYŃSKIM TOWARZYSTWIE MUZYCZNYM

Członkowie Olsztyńskiego Chóru Kameralnego Collegium Musicum założyli Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne, którego celem jest między innymi organizacyjne wsparcie działalności zespołu. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Olsztynie w dniu 11 grudnia 2003 r. i posiada osobowość prawną (KRS SR Olsztyn 0000182743).

Podstawowe zadania Stowarzyszenia, to:

 • popularyzacja różnych gatunków muzyki a szczególności śpiewu chóralnego
 • pielęgnowanie tradycji muzycznych Warmii i Mazur
 • upowszechnianie dorobku artystycznego zespołów muzycznych działających na terenie Warmii i Mazur
 • współdziałanie z władzami, instytucjami i organizacjami w rozwijaniu edukacji kulturalnej

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez, między innymi:

 • organizowanie publicznych imprez artystycznych
 • roztaczanie opieki nad osobami uzdolnionymi muzycznie
 • organizowanie warsztatów i szkoleń dla muzyków i dyrygentów.

Źródłami majątku Stowarzyszenia są głównie składki członkowskie, darowizny i dotacje.

Nasz adres:
Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne
10-117 Olsztyn, ul. 1-go Maja 5
tel. 601 674 965, 514 539 160

NIP 7393397221       REGON 519 595 684

Wpłat można dokonywać na konto Olsztyńskiego Towarzystwa Muzycznego:
Bank PKO BP SA O/Olsztyn 92 1440 1228 0000 0000 0536 4687

Za każdą złotówkę wpłaconą na konto Towarzystwa z góry dziękujemy!

KRONIKA DZIAŁALNOŚCI OLSZTYŃSKIEGO TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO

Od 2004 roku Towarzystwo współpracowało z Olsztyńskim Chórem Kameralnym Collegium Musicum pomagając zespołowi w organizacji koncertów oraz wyjazdów na konkursy i festiwale, w których Chór brał udział:

 • 8-11 lipca 2004 – Spittal/Drau (Austria), gdzie Collegium Musicum jako jedyny zespół z Polski brał udział w prestiżowym konkursie 41. Internationaler Chorwettbewerb
 • 27-30 września 2004 – Watykan/Rzym, gdzie zespół zaśpiewał na audiencji generalnej Ojca Świętego Jana Pawła II oraz dla Wielkiego Mistrza Zakonu Kawalerów Maltańskich fra’ Andrew Bertiego
 • lipiec 2005 r. – koncert w Grosswallstadt w Niemczech
 • 2-4 kwietnia 2006 – współorganizowanie wykonań Requiem KV 626 W. A. Mozarta w Warszawie, Płońsku i Szydłowcu z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II wspólnie z Orkiestrą Sinfonia Viva pod dyr. Tomasza Radziwonowicza
 • 8-9 kwietnia 2006 – zorganizowane pod honorowym patronatem Metropolity Warmińskiego, księdza arcybiskupa Edmunda Piszcza oraz Prezydenta Miasta Olsztyna, wykonania przez Olsztyński Chór Kameralny Collegium Musicum, Ratzerburger Domchor oraz Deutsches Bachorchester z Niemiec, Pasji wg św. Jana J. S. Bacha w ramach Polsko–Niemieckiego Roku Kulturalnego 2006 (w Olsztynie i Gdańsku)
 • 2-8 lipca 2006 – 41 Międzynarodowe Dni Muzyki Chóralnej w Barcelonie (41 Jornades Iternacionals de Cant Coral) współfinansowane przez Urząd Miasta Olsztyna oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Promocja polskiej kultury za granicą”
 • listopad 2006 – wykonanie w Ratzeburger Dom Messa da Requiem G. Verdiego przez Olsztyński Chór Kameralny Collegium Musicum, Ratzeburger Domchor (Niemcy), Domchor z Uppsala (Szwecja) i Orkiestrę Filharmonii Szczecińskiej z okazji 20-lecia współpracy pomiędzy zespołami z Olsztyna i Ratzeburga, dyr. Neithard Bethke. Projekt współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
 • kwiecień 2007 – wykonanie Wielkiej mszy h-moll J. S. Bacha w Ratzeburger Dom przez Olsztyński Chór Kameralny Collegium Musicum, Domchor Uppsala (Szwecja), Ratzeburger Domchor (Niemcy) oraz Deutsches Bachorchester (Niemcy), dyr. Neithard Bethke  (Projekt współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej)

Rok 2005

W 2005 r. poza stałym patronatem nad działalnością koncertową Collegium Musicum w Polsce, Towarzystwo przeprowadziło także następujące projekty:

 • w maju 2005 r. było współorganizatorem wyjazdu i udziału Chóru Cantabile Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Olsztynie podczas Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Mundus Cantat” w Ołomuńcu w Czechach
 • jesienią 2005 r. Towarzystwo pomogło w wydaniu płyty Chóru Dziecięco–Młodzieżowego Canticum przy parafii św. Mikołaja w Sząbruku (organizacja projektu płyty i nagrania)

Rok 2006

 • 2-4 kwietnia 2006r. – współorganizacja wykonań Requiem KV 626 W. A. Mozarata w Warszawie,  Płońsku i Szydłowcu  z okazji rocznicy  śmierci Jana Pawła II wspólnie z Orkiestrą  Sinfonia Viva pod  dyr. Tomasza Radziwonowicza („Jan Paweł II – In memoriam” w 1-szą rocznicę śmierci), Izabella Kłosińska (sopran), Małgorzata Pańko (mezzosopran), Rafał Bartmiński (tenor), Piotr Nowacki (bas)
 • 8-9 kwietnia 2006 – współorganizacja pod honorowym patronatem Metropolity Warmińskiego,  księdza arcybiskupa Edmunda Piszcza oraz Prezydenta  Miasta Olsztyna wykonania przez Olsztyński Chór Kameralny Collegium Musicum, Ratzerburger Domchor oraz Deutsches Bachorchester z Niemiec, Pasji wg św. Jana J. S. Bacha w ramach Polsko–Niemieckiego Roku Kulturalnego 2006 (które stały  się  godnym  artystycznym uzupełnieniem uroczystości Wielkiego  Tygodnia zarówno w Olsztynie, jak i Gdańsku)
 • lipiec 2006 – organizacja wyjazdu i udziału Olsztyńskiego Chóru  Kameralnego  Collegium  Musicum w 41. Międzynarodowych Dniach Muzyki  Chóralnej w Barcelonie – 2-8 lipca 2006
 • sierpień 2006 – realizacja zadania finansowanego przez Urząd Miasta Olsztyna w dziedzinie edukacji kulturalnej mieszkańców Olsztyna z uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolonej poprzez prezentację dzieła wokalno instrumentalnego Zbigniewa Małkowicza „Pop Oratorium Miłosierdzie Boże” do św. Faustyny w wykonaniu chórów Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie, solistów i zespołu instrumentalnego Lumen z Poznania
 • 25-26 listopada 2006 – organizacja wyjazdu – wykonanie w Ratzeburger  Dom Messa di Requiem G. Verdiego przez Olsztyński Chór Kameralny, Ratzeburger Domchor i Orkiestrę Filharmonii  Szczecińskiej  z okazji  20–lecia współpracy pomiędzy zespołami  z Olsztyna i  Ratzeburga – dyrygent: Neithard Bethke
 • grudzień  2006r. – realizacja nagrania  i  wydania płyty „Cicha noc” w wykonaniu Collegium Musicum oraz Orkiestry Kameralnej  Olsztyńskiego Towarzystwa Muzycznego, dyr. Janusz Wiliński, oraz koncert kolęd w wykonaniu Collegium Musicum, Chóru Collegium Bacalarum, Dziecięco-Młodzieżowego Chóru Cantabile PSM w Olsztynie – dyr. Agata Wilińska, Najmłodszej Sceny Stojedynki – zespołu wokalnego Szkoły Społecznej nr 101 w Olsztynie – pod kierownictwem Żanety Czerwonka

Rok  2007

 • 2 kwietnia 2007 – organizacja wykonania Requiem KV 626 W.A. Mozarta w Olsztynie z okazji drugiej rocznicy śmierci Jana Pawła II wspólnie z Orkiestrą Kameralną Olsztyńskiego Towarzystwa Muzycznego („Jan Paweł II – In memoriam” w 2-szą rocznicę śmierci)
 • w kwietniu 2007 odbyło się współorganizowane przez Towarzystwo  wykonanie Wielkiej mszy H-moll  J.S.Bacha w katedrze w Ratzeburgu – wykonawcy: Olsztyński  Chór Kameralny Collegium Musicum,  Domchor Uppsala (Szwecja), Ratzeburger Domchor oraz Deutsches Bachorchester – dyr. Neithard Bethke.
 • na przełomie maja i czerwca 2007 Towarzystwo i Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Olsztynie zrealizowało projekt udziału Chóru  Dziecięco–Młodzieżowego Cantabile z Olsztyna na Międzynarodowym  Festiwalu Chóralnym „Festa” w Bratysławie
 • w czerwcu 2007 odbyło się w Olsztynie organizowane przez Towarzystwo wykonanie Wielkiej mszy H-moll  J.S.Bacha w Katedrze w Olsztynie  – wykonawcy: Olsztyński  Chór Kameralny Collegium Musicum, oraz orkiestry OTM Sinfonia Varmiensis  – dyr. Janusz Wiliński
 • w dniach 14-22 lipca 2007 odbył  się w Olsztynie współorganizowany przez Towarzystwo IV Międzynarodowy Kurs i Konkurs Gitarowy
 • październik 2007 – Filharmonia Narodowa w Warszawie – współorganizowany przez OTM koncert wraz z Sinfonia Viva, dyr.  Tomasz Radziwonowicz – Requiem KV 626 W.A. Mozarta
 • listopad 2007 – Lubeka (Niemcy) – odbyło się współorganizowane przez Towarzystwo wykonanie Ein deutsches Requiem J.Brahmsa w MUK w Lubece – wykonawcy: Olsztyński Chór Kameralny Collegium Musicum, Domchor Uppsala (Szwecja), Ratzeburger Domchor oraz chóry z Litwy i  Rosji w ramach Filharmonia Europa – dyr.  Neithard Bethke
 • grudzień 2007 – współorganizowany przez OTM cykl koncertów kolęd na starówce w Olsztynie (Collegium Baccalarum – dyr. A. Wilińska, Collegium Musicum, Cantabile – dyr.  A. Wilińska , Belcanto – dyr. J. Połowianiuk)

Rok  2008

 • luty 2008 – odbył się zorganizowany przez OTM na zamku w Olsztynie koncert kwartetu smyczkowego  DALI  z Gdańska
 • marzec 2008 – odbyło się współorganizowane przez Towarzystwo  wykonanie Pasji św. Mateusza J.S. Bacha w MUK w Lubece  – wykonawcy: Olsztyński Chór Kameralny Collegium Musicum,   Filharmonia Europa – dyr.  Neithard Bethke.
 • kwiecień  2008 – cykl 4 koncertów pamięci Jana Pawła II  –  wykonawcy Collegium Musicum oraz Sinfonia Viva –  dyr.  T. Radziwonowicz (Warszawa,  Sierpc,  Maków  Mazowiecki)
 • kwiecień  2008 – współorganizowany przez OTM wyjazd na koncert  chóralny  do  Nerpelt (Belgia) chóru „Cantabile” PSM I i II st. w Olsztynie – dyr. A.Wilińska
 • W październiku i listopadzie 2008 Chór dokonał nagrań z Filharmonią Olsztyńską –  nie publikowanych dotychczas – utworów  Feliksa Nowowiejskiego – Missa – Stella Maris  oraz Missa Pro Pace na chór i orkiestrę symfoniczną (rejestracja firmy DUX).
 • grudzień 2008 – wspólnie z MOK, Urzędem Miasta i organizacjami społecznymi – organizacja pierwszej Olsztyńskiej Szopki Bożonarodzeniowej na Starówce w Olsztynie

Rok 2009

 • lipiec  2009 – międzynarodowy festiwal muzyki religijnej Preveza (Grecja) – Olsztyński Chór Kameralny Collegium Musicum – II miejsce – wspólna realizacja i wsparcie finansowe ze strony  Województwa Warmińsko–Mazurskiego
 • wrzesień 2009 – koncert w Filharmonii Narodowej  w Wilnie – Wielka msza h-moll J.S. Bacha – Olsztyński Chór Kameralny Collegium Musicum – wspólna realizacja i  wsparcie finansowe ze strony  Województwa Warmińsko–Mazurskiego
 • wrzesień 2009 – katedra Olsztyn – wykonanie Mszy Stella Maris F. Nowowiejskiego
 • listopad 2009 – organizacja udziału  Olsztyńskiego Chóru Kameralnego Collegium Musicum w V. Międzynarodowym Konkursie chóralnym Varsovia Cantant – II miejsce
 • grudzień 2009 – organizacja wspólnie z MOK w Olsztynie, I. Jarmarku Bożonarodzeniowego w Olsztynie

Rok 2010

 • maj 2010 – muzyka F. Nowowiejskiego – duet fortepian–sopran – wspólna realizacja i wsparcie finansowe ze strony Urzędu Miasta Olsztyna
 • maj  2010 – nagranie i wydanie płyty „O Warmio moja miła”  – wspólna realizacja i wsparcie finansowe ze strony Urzędu  Miasta Olsztyna
 • czerwiec 2010 – koncert w katedrze Św. Jakuba w Olsztynie – w programie Missa Pro Pace F. Nowowiejskiego wraz z Filharmonią Warmińsko-Mazurską pod dyr.J.Przybylskiego
 • czerwiec 2010 – inauguracja Olsztyńskiego Lata Artystycznego koncertem a capella olsztyńskich chórów Collegium Musicum, Collegium Bacallarum oraz Cantabile. Dyrygowali A. Wilińska i J. Wiliński.
 • lipiec 2010 – koncert Olsztyńskiego Chóru Kameralnego Collegium Musicum dla mieszkańców Olsztyna w katedrze św. Jakuba w Olsztynie
 • lipiec 2010 – udział w międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Fraemunde (Portugalia) – wspólna realizacja i wsparcie finansowe ze strony Urzędu Miasta Olsztyna – Grand Prix
 • lipiec 2010 – 600 lat  bitwy pod Grunwaldem – W.A. Mozart – Msza Koronacyjna – koncert w Olsztynie i Międzynarodowe Warsztaty Chóralne w Olsztynie. Wystąpił wspólnie w ramach współpracy chór „Choru Vilnius” P.Gyllasa (Litwa). Soliści: A.Karasińska, M.Pańko, T.Garbarczyk i Cz.Gałka, orkiestra „Sinfonia Varmiensis”, całością zadyrygował J.Wiliński –  wspólna realizacja i  wsparcie finansowe ze strony Urzędu Miasta Olsztyna
 • wrzesień 2010  – wyjazd do Poznania, gdzie w ramach Festiwalu Muzyki Feliksa Nowowiejskiego w 100-lecie skomponowania „Roty”,  Chór Collegium  Musicum zaprezentował Missę Stella Maris
 • wrzesień 2010 – VI Ogólnopolski Kongres Kulturoznawczy – muzyka Felixa Nowowiejskiego – koncert w Olsztynie – wspólna realizacja i  wsparcie finansowe ze strony Urzędu Miasta Olsztyn
 • październik  2010 – koncerty Chóru Cantabile podczas 4 Lago di  Garda Music Fesival we Włoszech – wspólna realizacja i wsparcie finansowe ze strony Urzędu Miasta Olsztyna
 • grudzień  2010 – koncert podczas inauguracji II. Warmińskiego  Jarmarku  Świątecznego – Chór Cantabile i Collegium Musicum – wspólna realizacja i wsparcie finansowe ze strony Urzędu  Miasta Olsztyna

Rok 2011

 • Lipiec 2011- udział Olsztyńskiego Chóru Kameralnego Collegium Musicum w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Torrevieja /Hiszpania/

Rok 2012

 • 5-10 lipca 2012 r. organizacja wyjazdu i koncertów Olsztyńskiego Chóru Kameralnego COLLEGIUM MUSICUM w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Sakralnej w Wilnie (II-gie miejsce i nagroda za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego)

Rok 2013

 • -Maj 2013 r. organizacja wyjazdu i koncertów Chóru Dziewczęcego Cantabille podczas Ogólnopolskiego Turnieju Chórów Legnica Cantat
 • Wrzesień 2013 r. organizacja wyjazdu i koncertów Chóru Dziewczęcego Cantabille na Międzynarodowy Konkurs Chóralnych „Per Musicam ad Astra” Toruń
 • Listopad 2013 r. organizacja wyjazdu i koncertów Chóru Dziewczęcego Cantabille i Olsztyńskiego Chóru Kameralnego Collegium Musicum promujących wydaną w tym samym miesiącu płytę CD „Wybrane Kanony Feliksa Nowowiejskiego”
 • Listopad 2013 r. organizacja wyjazdu i koncertów Olsztyńskiego Chóru Kameralnego Collegium Musicum w
  Międzynarodowym Konkursie Praga Cantat w Pradze

Rok 2014

 • 17-20 lipca 2014 r. organizacja wyjazdu i koncertów Olsztyńskiego Chóru kameralnego Collegium Musicum w 10 Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Miltenbergu (Niemcy) (srebrny dyplom)
 • Lipiec 2014 r. organizacja wyjazdu i koncertów Olsztyńskiego Chóru Kameralnego Collegium Musicum w X
  Międzynarodowym Konkursie w Milttenberg (Niemcy)
 • Wrzesień 2014 r. organizacja wyjazdu i koncertów Chóru Dziewczęcego Cantabille podczas IV Międzynarodowego Konkursu Chóralnego „Canco Meditterania Lloret de Mar (Barcelona)

Rok 2015

 • Wrzesień 2015 – Chór Dziewczęcy Cantabile – Udział Międzynarodowych Warsztatach Chóralnych EUROTREFF w Wolfenbuttel (Niemcy)

Rok 2016

 • Czerwiec 2016 – koncert 3 Olsztyńskich Chórów – MUZYKA ŁĄCZY POKOLENIE
 • Październik 2016 – Międzynarodowe Warsztaty Chóralne w Olsztynie MISSA STELLA MARIS w Olsztynie
 •  Listopad 2016 – Współorganizacja Ogólnopolskiego Konkursu z Audycji Muzycznych – „Życie i twórczość Feliksa Nowowiejskiego
 • Listopad 2016 – koncert pt MUZYKA CHÓRALNA W OLSZTYNIE W 550.ROCZNICĘ PRZYŁĄCZENIA WARMII DO POLSKI – wspólny koncert Olsztyńskiego Chóru Kameralnego COLLEGIUM MUSICUM oraz Chóru Dziewczęcego CANTABILE PSM w Olsztynie
 • Grudzień 2016 – Świąteczny Jarmark Warmiński  Koncerty kolęd

Rok 2017

 • 8 lipca 2017 – Pierwszy koncert Jubileuszowy z okazji 40 lecia istnienia chóru – Ludwig Van Beethoven na Olsztyńskiej Starówce – I Koncert Jubileuszowy z okazji 40-lecia istnienia Olsztyńskiego Chóru Kameralnego COLLECIUM MUSICUM,
 • 16 grudnia 2017 – Gala Jubileuszowa z okazji 40 lecia istnienia chóru
 • Grudzień 2017 – Świąteczny Jarmark Warmiński – Koncerty kolęd
 • 26 grudnia 2017 – Koncert Kolęd w Konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie

Rok 2018

 • 17 czerwca 2018 – Muzyka chóralna XXI wieku
 • 25 lipca 2018 – Udział Olsztyńskiego Chóru Kameralnego Collegium w Musicum w World Peace Choral Fetival w Wiedniu
 •  wrzesień 2018 – udział Chóru Dziewczęcego CANTABILE w Międzynarodowym Konkursie i Festiwalu Chóralnym „Canco Mediterrania” Lloret de Mar, Barcelona,
 • 8 listopada 2018 – Śpiewajmy dla Niepodległej – Koncert pieśni patriotycznych i muzyki polskiej w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta
 • 7-9 grudnia 2018 – Warsztaty Kolędowe dla mieszkańców Olsztyna
 • 13-15 grudnia 2018 – kolędowanie podczas Warmińskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego
  Olsztyna
 • 28 grudnia 2018 – Po warsztatowy Koncert Kolęd w Konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie